instagram youtube

Titebond II Dark Lepidlo na drevo tmavé D3 - 237ml

123-3703

Nový produkt

• Typ: Polyvinyl acetát PVA
• Použitie: Interiér a exteriér
• Doba otvorenia: max. 5 minút
• Celková montážna doba: 10–15 minút
• Úplné zaschnutie: 24 hodín
• Pracovná a skladovacia teplota: 10–30 °C
• Vhodné pre: drevo, drevotriesku, tkaniny a kožu
• Skupina namáhania: DIN EN 204 / D3

Viac detailov

5,96 € s DPH

4,97 € bez DPH

Titebond II Dark je farebná verzia lepidla Titebond Premium II do farby tmavého hnedého dreva. Je to vysokopevnostné vodeodolné lepidlo, ktoré splňuje prísnu európsku normu DIN EN 204 / D3 pre pevnostnú odolnosť voči vode.
Po zaschnutí má hnedú farbu a preto je vhodné k použitiu všade tam, kde sa používajú tmavé odtiene dreva. Lepí všetky vonkajšie drevené konštrukcie vrátane dreveného záhradného nábytku. Titebond II Premium poskytuje silnú počiatočnú lepivosť v krátkej dobe, vysokú pevnosť a vynikajúcu brúsiteľnosť. Titebond II Dark sa jednoducho používa a odolný voči zlým poveternostným podmienkam. Lepidlo je možné ľahko očistiť navlhčenou handričkou.


Pozor:

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranné brýle.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zneškodnite obsah/ nádobu podľa miestnych/regionálnych/štátnych/medzinárodných predpisov.

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

Titebond II Dark Lepidlo na drevo tmavé D3 - 237ml

Titebond II Dark Lepidlo na drevo tmavé D3 - 237ml

• Typ: Polyvinyl acetát PVA
• Použitie: Interiér a exteriér
• Doba otvorenia: max. 5 minút
• Celková montážna doba: 10–15 minút
• Úplné zaschnutie: 24 hodín
• Pracovná a skladovacia teplota: 10–30 °C
• Vhodné pre: drevo, drevotriesku, tkaniny a kožu
• Skupina namáhania: DIN EN 204 / D3

Produkty z rovnakej kategórie