instagram youtube

Titebond Melamine Lepidlo na drevo - 473ml

123-4014

Nový produkt

• Priehľadná farba po vytvrdnutí.
• Rýchla fixácia s dlhšou dobou otvorenia.
• Hustejšie zloženie – minimálne stekanie.
• Použitie iba v interiéri.
• Lepí melamínové, vinylové a HPL materiály k poréznym materiálom.
• Jednoduché čistenie vodou, nehorľavé.

Viac detailov

9,89 € s DPH

8,24 € bez DPH

Titebond Melamine Lepidlo na drevo je nehorľavé vinylacetátové lepidlo ľahko čistiteľné vodou. Má nízky zápach a priehľadnú farbu po vytvrdnutí. Je ideálne pre lepenie detailných prác, ktoré vyžadujú ľahké lepenie bez stekania. Lepidlo je určené k lepeniu dreva, drevotriesky, MDF dosiek a ďalších poréznych materiálov k syntetickým materiálom, akými je melamín, vinyl, HPL, alebo tiež ku kovom. Rýchla fixácia s dlhšou dobou otvorenia umožňuje presné zrovnanie dielov. Lepidlo nie je vhodné na vonkajšie použitie a konštrukčné spoje.

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia 
H360FD  Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

Bezpečnostné upozornenia 
P102   Uchovávajte mimo dosahu detí.
P201   Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P280   Noste ochranné rukavice.
P308+P313   Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P405   Uchovávajte uzamknuté.
P501   Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

• Typ: Špeciálna emulzia vinylacetátu
• Použitie: Interiér
• Doba otvorenia: max. 5 minút
• Celková montážna doba: 10-15 minút  
• Úplné zaschnutie: 24 hodín
• Pracovná a skladovacia teplota: 10–30 °C
• Pevnosť spoja: DIN EN 204

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

Titebond Melamine Lepidlo na drevo - 473ml

Titebond Melamine Lepidlo na drevo - 473ml

• Priehľadná farba po vytvrdnutí.
• Rýchla fixácia s dlhšou dobou otvorenia.
• Hustejšie zloženie – minimálne stekanie.
• Použitie iba v interiéri.
• Lepí melamínové, vinylové a HPL materiály k poréznym materiálom.
• Jednoduché čistenie vodou, nehorľavé.

Produkty z rovnakej kategórie